09:00 đến 16:00

Thứ 2 đến thứ 7

Thôn 2, xóm Đồng Bụt

Xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai

09 6655 2282

MrTinh@muabandatre.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nguyễn Thị Nga

Quảng Cáo tại Mr. Tính

Mỗi khách hàng đều là một nhân duyên

Xem thuộc tính của tôi

Nguyễn Thị Phương

Marketing tại Mr. Tính

Bạn phải dành 25 năm để xây dựng uy tín, nhưng đánh mất nó chỉ 25 giây !

Xem thuộc tính của tôi

Hoàng Xuân Đức

Sale tại Mr. Tính

Tôi ở đây để phục vụ quý khách bằng tất cả cái tâm và khả năng có thể !

Xem thuộc tính của tôi

09 6655 2282