09:00 đến 16:00

Thứ 2 đến thứ 7

Thôn 2, xóm Đồng Bụt

Xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai

09 6655 2282

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giá thị trường: 16,000,000vnđ/m²

Đất thổ cư - đất ở

Nguyễn Thị Nga

2 tuần trước

1,008,000,000 vn₫14,000,000 vn₫

Giá thị trường: 16,000,000vnđ/m²

Đất thổ cư - đất ở

2 tuần trước

2,800,000,000 vn₫10,000,000 vn₫

Giá thị trường: 15,000,000vnđ/m²

Đất thổ cư - đất ở, Sản Phẩm Đặc Biệt

2 tuần trước


09 6655 2282